Logo

OM GLS ENGINEERING

GLS engineering AB är ett konsultföretag inom spårteknik samt bygg- och anläggningsindustrin. Vi har de högsta behörigheterna som Vägverket, Banverket och Lantmäteriet kräver av mätningsansvarig personal.
Läs mer >>>

PROJEKT

Sedan hösten 2010 har mätningar gjorts på sträckan Göteborg - Älvängen där byggnation av dubbelspår pågår. Entreprenörerna längs sträckan har haft behov av mätning under olika faser i byggprocessen.
Läs mer >>>

AKTUELLT

Järnvägen och framtidens infrastruktursystem i Norden var fokus då Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport 2011 arrangerades. Mässorna är nordens största samlingspunkt för järnvägsbranschen. GLS Engineering var på plats och vi hade tre svettiga dagar i vår monter.
Läs mer >>>

SPÅRMÄTNING

En av våra tjänster vi erbjuder är spårmätning med Krab-light mätsystem. Krab-light är ett komplett fristående spårgeometrimätsystem . Krab är en vagn som kan hanteras av en operatör .Vår Krab-mätvagn är byggd för svensk normalspårvidd 1435mm. Krab kan utrustas med hjul antingen för vignolräl eller gaturäl.
Läs mer >>>
GLS Engineering AB Musselvägen 2 432 75 Träslövsläge 0340 - 419 60 info@gls-engineering.se
© Copyright 2011 Wiiks WebByrå