Logo
Räls

SPÅRMÄTNING MED KRAB-LIGHT MÄTSYSTEM

 

KRAB-light är ett komplett fristående mätsystem av spårgeometri som fyller mätbehovet mellan manuell mätning och en motordriven mätdressin typ IMV100. Mätsystemet KRAB-light lönar sig vid spårmätning från några hundra meter till ett antal mil. Resultatet i form av ett protokoll från mätningen går att få samma dag.

Den väger 35kg och opereras av en person vilket medför att den kan användas på trafikerat spår med tågvarning.

De viktigaste geometriska storheter KRAB mäter är:

 spårvidd
 rälsförhöjning
 ramptal
 vertikal och horisontell linjeföring

Tre sätt att använda mätsystemet KRAB-light:

-Statuskontroll, mätsystemet ger ett utmärkt underlag för vilka åtgärder som krävs för att uppnå kvalitetsnormerna enligt BVF 541.60. Exempelvis kvalitetsklasserna K0 – K5.

-Monitoring, vid arbete nära spår av typen pålning, KC, rörtryckning etc. bör man mäta spårläget varje dag eller mer sällan beroende på hur nära arbetet sker. KRAB-light svarar på om spårgeometrin är påverkad av arbetet och hur mycket, samt om spåret håller sig inom gällande kvalitetsklass.

-En återkommande tillämpning är kontroll före och efter ett arbete så att en entreprenör kan påvisa att deras arbete inte påverkat spårgeometrin

 
Kan ersätta traditionell geodetiskt mätning med totalstation

KRAB är ett utmärkt alternativ till traditionell geodetisk mätning av rörelser på spåret. KRAB-mätningen går betydligt fortare vilket medför att mätpersonal kan frigöras för andra uppgifter än att kontrollera spåret.

KRAB registrerar en mätning var 0.25:e m istället för som normalt vid ett geodetiskkontrollprogram, var 10:e m. Detta gör att man kan upptäcka t.ex. mindre solkurvor, förskjutningar som uppkommit mellan de geodetiska mätpunkterna. Noggrannheten i givarna på vagnen är specificerade till 0,2mm.

KRAB-light- mätsystem innehåller färre fel källor än konventionell geodetisk mätning. Till exempel signalhöjds fel, bristande kvalité på referenspunkter, refraktion(värmedaller).


Beräkning och analys av mätdata

Analysprogramvara beräknar mätdata till verklig spårgeometri, och visar lokala defekter, kvalitetsindex eller förändringar av spårgeometri över tid. Man kan även få rapporter som svarar på kvalitetsnormerna för spårläge i BVF 541.60.(Manuell spårlägeskontroll obelastat spår) Gränsvärden finns så det är bara att välja kvalitetsklass för aktuell spårsträcka.
 
 
KRAB-light

KRAB-light är en vidareutveckling av KRAB 84.09. Dess duraluminium konstruktion reducerar vikten till endast 35kg, samtidigt som tillräcklig styvhet uppnåtts. KRAB-light blir därmed lättare att bära för en enda operatör, samt är godkänd som handredskap. Är enkel att montera och transportera.
Mätvagnen KRAB-light är elektriskt isolerad, kortsluter alltså inte rälerna. Detta medför att vagnen inte påverkar signalanläggningar eller ATC.
KRAB är förberedd för en GPS-mottagare för att få en absolut positionering(XYZ).
KRAB kan utrustas med för hjul antingen vignolräl eller gaturäl.

 

GLS Engineering AB Musselvägen 2 432 75 Träslövsläge 0340 - 419 60 info@gls-engineering.se
© Copyright 2011 Wiiks WebByrå