Logo
Räls

3D-SCANNING

Geoiden AB och ATS AB samarbetar sedan 2004 med 3D-scanning. Vi besitter tillsammans en bred teknisk kompetens och erfarenhet. Våra respektive kompetensområden är:
ATS AB: Lasermetrologi, ATS marknadsför lasermätutrustning för många industriella tillämpningar, på programmet finns både pulsmätande, fasmätande, triangulerande och interferrometriska mätsystem. Sedan 1998 har även högupplösande 3D-skanners erbjudits marknaden samt utbildningar och projekt genomförts.
Geoiden AB: Geodesi och praktisk tillämpad mätningsteknik med lång erfarenhet av underjordsarbeten. Samarbetar sedan 1997 med LKO Teknik AB med spårbunden/fordonsburen 2D-skanning för hindermätning on-line. Samarbetar med ATS AB sedan 2004 med 3D-skanning.

Vi har tidigare erfarenheter från liknande projekt såsom:
Hallandsås pågår. Kontroll av fritt utrymme för TBM. Skanska-Vinci/ Danny Applegate +46 705 435278
Aspen/Jonsered/Ubbareds- tunnlarna. Peab Berg/Lars Jönsson numera projektchef BV- Nygård
Södra Länken. Skanska Berg-Bro/Tommy Forsberg
Dingle-tunnlarna. Tunnel genom Skrea Backe pågår. Mika AS/ Trond Mjanger +47 911 83 253
Äspölaboratoriet underjordsanläggning. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB
Volvo Vindtunnel. Volvo Personvagnar AB
Tröingebergstunneln pågår, BEMO AG/Norbert Fugenschuh +46 730 668571
Malmö Citytunnel. MCG/Ken Hoby-Andersen
Norge- Vänernbanan, tunnel vid Trollhättan. 3D-skanning dräneringsmattor. BV/Roger Smedberg +46 705 116685

Nyckelpersoner: Bengt Eliasson Kent Larsson Geoiden utför all inmätning med totalstation av stompunkter och skanreferenser, bearbetar data och punktmoln i GEO och utför bearbetning av tvärsektioner. Geoiden AB har 5 personer med Banverkets A- eller B- behörighet. Övriga anställda har minst formell behörighet enligt mätningskungörelsen 13 § (SFS 1974:339 med ändringar)

GLS Engineering AB Musselvägen 2 432 75 Träslövsläge 0340 - 419 60 info@gls-engineering.se
© Copyright 2011 Wiiks WebByrå