Logo
Räls

PROJEKT

Göteborg - Älvängen
Sedan hösten 2010 har mätningar gjorts på sträckan Göteborg - Älvängen där byggnation av dubbelspår pågår.
Entreprenörerna längs sträckan har haft behov av mätning under olika faser i byggprocessen. Exempelvis markförstärkningar nära spåret, rörtryckningar , kontroll av trafikerbarhet mm.
projekt
   
GLS Engineering AB Musselvägen 2 432 75 Träslövsläge 0340 - 419 60 info@gls-engineering.se
© Copyright 2011 Wiiks WebByrå