Logo
Räls

OM GLS ENGINEERING

GLS Engineering AB är ett konsultföretag inom spårteknik samt bygg- och anläggningsindustrin.

Företaget startades 1999 med tunnelscanning som huvudsaklig arbetsuppgift. Idag har vi utökat verksamheten att omfatta all geodetisk mätning samt geometrisk spårkontroll.

GLS har idag uppdrag åt alla de stora byggföretagen och statliga verk. Vi besitter tillsammans med våra samarbetspartners en hög och bred kompetens även på områden utanför mätningstekniken.

Vi utför alla geodetiska uppdrag samt regelbundna kontroller av trafikerbarhet på befintliga spår.
Vi hanterar även produktionssystem på arbetsplatser som t.ex. styrsystem för grävmaskiner och borr- riggar. Vi installerar och håller med support och service av produktionssystemen på ett antal av landets bygg- och anläggningsarbetsplatser.

3D-scanning är en växande marknad där vi är i topp med ett stort antal referensjobb.

För att tillmötesgå våra kunders krav använder vi oss av den senaste tekniken inom mätning och vår personal fortbildas löpande för att vi skall behålla vår höga kompetens.

Vi har de högsta behörigheterna som Vägverket, Banverket och Lantmäteriet kräver av mätningsansvarig personal.

GLS Engineering AB Musselvägen 2 432 75 Träslövsläge 0340 - 419 60 info@gls-engineering.se
© Copyright 2011 Wiiks WebByrå